analytic transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytic transformation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép biến đổi giải tích