alkali resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkali resistance

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  độ chịu kiềm

  tính chịu được chất kiềm

  tính chịu kiềm