alkali liquor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali liquor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali liquor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali liquor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali liquor

    * kỹ thuật

    dung dịch kiềm