alkali earth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali earth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali earth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali earth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali earth

    * kỹ thuật

    đất kiềm