alkalimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalimeter.

Từ điển Anh Việt

 • alkalimeter

  /,ælkə'limitə/

  * danh từ

  (hoá học) cái đo kiềm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkalimeter

  * kinh tế

  kiềm kế

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cái đo độ kiềm

  hóa học & vật liệu:

  máy đo kiềm