alkali-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali-proof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali-proof

    * kỹ thuật

    chịu được chất kiềm