alkali-granite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali-granite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali-granite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali-granite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali-granite

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    granit kiềm