alkaline cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaline cell

  * kỹ thuật

  pin kiềm

  điện:

  phần tử acquy kiềm

  hóa học & vật liệu:

  pin mangan kiềm