alkaline cleaner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline cleaner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline cleaner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline cleaner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaline cleaner

  * kinh tế

  chất làm sạch kiềm

  chất tẩy rửa kiềm

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự tẩy bằng kiềm