alkaline fuel cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline fuel cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline fuel cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline fuel cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline fuel cell

    * kỹ thuật

    điện:

    pin nhiên liệu kiềm