alkaline medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline medium

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    môi trường kiềm