alkaline-manganese cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline-manganese cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline-manganese cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline-manganese cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline-manganese cell

    * kỹ thuật

    pin kiềm

    hóa học & vật liệu:

    pin mangan kiềm