alkaline activation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline activation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline activation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline activation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline activation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự hoạt hóa kiềm