alkaline bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaline bath

  * kinh tế

  thùng kiềm

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  thùng kiềm