alkaline soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaline soil

  * kỹ thuật

  đất kiềm

  xây dựng:

  đất chứa chất kiềm

  giao thông & vận tải:

  đất phèn