alkalinous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalinous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalinous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalinous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkalinous

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    có tính kiềm