alkali bee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali bee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali bee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali bee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkali bee

    Similar:

    nomia melanderi: a common solitary bee important for pollinating alfalfa in the western United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).