trời trong Tiếng Anh là gì?

trời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trời

  sky

  trời tối sầm lại the sky went dark

  máy bay đang bay trên trời a plane was flying in the sky

  god; heaven

  chỉ có trời biết! lord/god (only) knows!; heaven (alone) knows!

  hắn ở trên trời xuống ư? did he come from heaven?

  weather; it

  hôm nay trời đẹp it's beautiful weather today

  đừng ủi đồ khi trời nóng! don't do the ironing in hot weather!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trời

  * noun

  sky good, goodness, heaven weather-it

  trời đang mưa: It's raining

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trời

  heaven, sky; area, region, sphere