trời giông bão trong Tiếng Anh là gì?

trời giông bão trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời giông bão sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời giông bão

    * dtừ

    windiness