tôn thất trong Tiếng Anh là gì?

tôn thất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn thất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn thất

    royal family

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn thất

    royal family