tôn chuộng trong Tiếng Anh là gì?

tôn chuộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn chuộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn chuộng

    * dtừ

    revere, adore