tôn chỉ trong Tiếng Anh là gì?

tôn chỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn chỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tôn chỉ

  * dtừ

  guideline, principle

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tôn chỉ

  * noun

  guideline, principle

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tôn chỉ

  guideline, principle