tôn chủ trong Tiếng Anh là gì?

tôn chủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn chủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn chủ

    * dtừ

    suzerain

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn chủ

    chief, lord