tôn lá trong Tiếng Anh là gì?

tôn lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn lá

    * dtừ

    iron sheet