tôn nghiêm trong Tiếng Anh là gì?

tôn nghiêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn nghiêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tôn nghiêm

  * ttừ

  solemn

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tôn nghiêm

  * adj

  solemn

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tôn nghiêm

  serious, solemn, professional, grave