tôn làm trong Tiếng Anh là gì?

tôn làm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn làm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn làm

    * ngđtừ

    enthrone