tín vật trong Tiếng Anh là gì?

tín vật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín vật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín vật

    * dtừ

    pawn, pledge, guarantee, deposit

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín vật

    pawn, pledge, guarantee, deposit