tín tệ trong Tiếng Anh là gì?

tín tệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín tệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín tệ

    * dtừ

    credit money, paper currency