tín cử trong Tiếng Anh là gì?

tín cử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín cử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín cử

    * dtừ

    act of faith