tín đồ mới trong Tiếng Anh là gì?

tín đồ mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín đồ mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín đồ mới

    * dtừ

    novice