tín ngưỡng tôtem trong Tiếng Anh là gì?

tín ngưỡng tôtem trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín ngưỡng tôtem sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín ngưỡng tôtem

    * đtừ

    totemism

    * ttừ

    totemistic