tín nghĩa trong Tiếng Anh là gì?

tín nghĩa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín nghĩa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín nghĩa

    * dtừ

    fidelity, faithfulness, loyalty, constancy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín nghĩa

    fidelity, faithfulness, loyalty, constancy