tín lý trong Tiếng Anh là gì?

tín lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín lý

    * dtừ

    dogma, tenet, creed