tín phụng trong Tiếng Anh là gì?

tín phụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín phụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín phụng

    * dtừ

    belief, worship