tín quỹ trong Tiếng Anh là gì?

tín quỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín quỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín quỹ

    * dtừ

    trust fund