tín văn trong Tiếng Anh là gì?

tín văn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín văn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín văn

    * dtừ

    news, tidings, piece of news