tín chỉ trong Tiếng Anh là gì?

tín chỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín chỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín chỉ

    credit; stamped paper