tín hiệu ngữ âm trong Tiếng Anh là gì?

tín hiệu ngữ âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín hiệu ngữ âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín hiệu ngữ âm

    * dtừ

    phonogram