tín chủ trong Tiếng Anh là gì?

tín chủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín chủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín chủ

    * dtừ

    believer, faithful

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín chủ

    believer, faithful