tín đồ công giáo trong Tiếng Anh là gì?

tín đồ công giáo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín đồ công giáo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín đồ công giáo

    * dtừ

    catholic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín đồ Công giáo

    Catholic, follower of Catholicism