tín phục trong Tiếng Anh là gì?

tín phục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín phục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín phục

    * dtừ

    trust, confide, entrust

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín phục

    trust, confide, entrust