tín đồ đạo phật trong Tiếng Anh là gì?

tín đồ đạo phật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín đồ đạo phật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín đồ đạo phật

    * dtừ

    buddhist