tín khoản trong Tiếng Anh là gì?

tín khoản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín khoản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín khoản

    * dtừ

    credit