luật xuna trong Tiếng Anh là gì?

luật xuna trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật xuna sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật xuna

    * dtừ

    sunna