luật thánh trong Tiếng Anh là gì?

luật thánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật thánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật thánh

    * dtừ

    statute