luật chơi trong Tiếng Anh là gì?

luật chơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật chơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật chơi

    rules of the game

    luật chơi bóng đá rules of the football; football rules