luật thơ trong Tiếng Anh là gì?

luật thơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật thơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật thơ

    * dtừ

    poetics, versification