luật lệ trong Tiếng Anh là gì?

luật lệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật lệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luật lệ

  law and practices; regulations

  những công dân biết tôn trọng luật lệ law-abiding citizens

  tuân thủ luật lệ giao thông to comply with traffic regulations

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luật lệ

  law and practises (of a society)

  Đi đâu thì phải tuân theo luật lệ ở đấy: To abide by the local laww and practices wherever one goes

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luật lệ

  law, rule, regulation