luật tập tục trong Tiếng Anh là gì?

luật tập tục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật tập tục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật tập tục

    * dtừ

    common law