luật công lý trong Tiếng Anh là gì?

luật công lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật công lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật công lý

    * dtừ

    equity